Τι κερδίζω

Μονά ζυγά
Μονά Ζυγά Ισοπαλία
Απόδοση 2 2 4
Στήλες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Απόδοση 8

Ζευγάρια & Τριπλέτες

Επιτυχίες
12* Αριθμοί 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 1.000.000 25.000 2.500 1.000 150 25 5 - - - - - 4
Αποδόσεις KINO BONUS 2.000.000 75.000 5.500 2.200 350 50 10 4 3,5 3 2,5 2 -
Επιτυχίες
11* Αριθμοί 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 500.000 15.000 1.500 250 50 10 1 - - - - 2
Αποδόσεις KINO BONUS 1.200.000 31.000 3.500 550 105 25 6 4 3 2,5 2 -
Επιτυχίες
10* Αριθμοί 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Αποδόσεις KINO 100.000 10.000 500 80 20 2 - - - - 2
Αποδόσεις KINO BONUS 250.000 25.000 1.500 180 60 7 4 3 2,5 2 -
Επιτυχίες
9* Αριθμοί 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 40.000 4.000 200 25 5 1 - - -
Αποδόσεις KINO BONUS 100.000 10.000 500 70 15 6 4 3 2
Επιτυχίες
8* Αριθμοί 8 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 15.000 1.000 50 10 2 - - -
Αποδόσεις KINO BONUS 40.000 3.000 200 30 7 4 3 2
Επιτυχίες
7* Αριθμοί 7 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 5.000 100 20 3 1 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 15.000 400 80 13 8 3 2
Επιτυχίες
6* Αριθμοί 6 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 1.600 50 7 1 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 4.100 300 27 9 3 2
Επιτυχίες
5* Αριθμοί 5 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 450 20 2 - -
Αποδόσεις KINO BONUS 1.350 90 17 5 3
Επιτυχίες
4* Αριθμοί 4 3 2 1
Αποδόσεις KINO 100 4 1 -
Αποδόσεις KINO BONUS 600 24 8 5
Επιτυχίες
3* Αριθμοί 3 2 1
Αποδόσεις KINO 25 2,5 -
Αποδόσεις KINO BONUS 175 18 8
Επιτυχίες
2* Αριθμοί 2 1
Αποδόσεις KINO 5 1
Αποδόσεις KINO BONUS 70 16
Επιτυχίες
1* Αριθμός 1
Αποδόσεις KINO 2,5
Αποδόσεις KINO BONUS 52,5

ΚΙΝΟ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
Σχετικά με τα Στατιστικά Κίνο

Στην κατηγορία “Στατιστικά Κίνο” θα βρείτε χρήσιμα στατιστικά από τις κληρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τις δέκα τελευταίες ημέρες.

Νόμιμα Online Casino